Nā ʻAumākua

Nā ʻaumākua mai ka lā hiki a ka lā kau.
Guardians spirits from the rising to the setting sun.

Mai ka hoʻokuʻi a ka halawai.
From the zenith to the horizon.

Nā ʻaumākua iā ka hina kua, iā ka hina alo.
Guardians spirits to my back, to my front.

Iā kaʻa ʻākau i ka lani.
To those in the northern position of the heavens.

ʻO kīhā i ka lani.
Whispering in the heavens.

ʻOwē i ka lani.
Murmuring in the heavens.

Nūnulu i ka lani.
Reverberating in the heavens.

Kāholo i ka lani.
Running across the heavens.

Eia ka pulapula a ʻoukou, ʻo (inoa).
Here is your offspring, (name).

.

E mālama ʻoukou iaʻu (iā mākou).
Take care of me (us).

E ulu i ka lani.
Allow growth in the heavens.

E ulu i ka honua.
Allow growth upon the earth.

E ulu i ka pae ʻāina o Hawaiʻi.
Allow growth upon the islands of Hawaiʻi.

E hō mai i ka ʻike
Grant us the knowledge

E hō mai i ka ikaika.
Grant us the strength.

E hō mai i ka akamai.
Grant us the intelligence.

E hō mai i ka maopopo pono.
Grant us the understanding.

E hō mai i ka ʻikepāpālua.
Grant us the foresight.

E hō mai i ka mana.
Empower us.

Content Source: http://www.oocities.org/thetropics/shores/6794/o-chant-naaumakua.html